Project informatie

  • kategorie: Branding
  • Klant: SOS MASSAGE
  • Project date: JULI, 2021

Logo SOS massage

SOS massage is een massage bedrijf dat zich richt op sport en ontspanningsmassages. Ik heb het logo en de visite kaartjes voor dit bedrijf ontworpen.

Het logo is modern, organisch en een mix van abstract en concreet. Het idee achter het beeldmerk is balans, maar ook soepel door de ronde vormen van de stenen. Ook wilde de eigenaresse van SOS Massage niet alleen een abstract element, maar ook iets wat concreter duidt op massage, daarom zijn er masserende handen in de stenen verwerkt. De kleuren in het logo verwijzen naar stabiliteit, energie en kalmte.